字号:

【激战2】激战2资源采集分布点

时间:2018-12-05 作者:zuiyekuangge 手机订阅 参与评论() 【投稿】
文 章
摘 要
【激战2】激战2资源采集分布点

植物采集
莴苣: 1->[&BIYHAAA=] 2->[&BEABAAA=] 3->[&BPoAAAA=] 马铃薯: 1->[&BEIAAAA=] 2->[&BMcDAAA=]草莓: 1->[&BBIAAAA=] 2->[&BMAAAAA=] 3->[&BN4AAAA=]菠菜: 1->[&BFwAAAA=] 2->[&BOQAAAA=]葡萄: 1->[&BOYAAAA=] 2->[&BE8BAAA=]卷心菜: 1->[&BIYHAAA=] 2->[&BKsAAAA=] 3->[&BF8CAAA=] 4->[&BAACAAA=]海藻: 1->[&BF8JAAA=]珍珠: 1->[&BHUAAAA=]淡水珍珠: 1->[&BGwIAAA=] 2->[&BN4HAAA=]香草: 1->[&BNECAAA=] 2->[&BEIFAAA=]甜南瓜: 1->[&BKsBAAA=] 2->[&BOwBAAA=]花椰菜头: 1->[&BMkBAAA=] 2->[&BFECAAA=]冬南瓜: 1->[&BHgCAAA=] 2->[&BB0CAAA=]洋蓟: 1->[&BFgGAAA=] 2->[&BNECAAA=]柠檬草: 1->[&BFgGAAA=] 2->[&BPACAAA=]雪地松露: 1->[&BHgCAAA=] 2->[&BHoCAAA=]欧尔松露: 1->[&BBgDAAA=] 2->[&BBsDAAA=] 3->[&BOQGAAA=] 4->[&BPoCAAA=] 5->[&BPgCAAA=]怪异莓: 1->[&BBoDAAA=] 2->[&BB4DAAA=] 3->[&BLACAAA=] 4->[&BKwCAAA=] 5->[&BKYCAAA=] 6->[&BO8JAAA=]藏红花: 西番莲: 1->[&BNcGAAA=]剧毒孢子: 1->[&BAYAAAA=] 2->[&BAMAAAA=] 3->[&BBQAAAA=] 4->[&BAcAAAA=] 5->[&BAgAAAA=] 6->[&BBIAAAA=] 7->[&BBMAAAA=] 8->[&BBQAAAA=] 9->[&BAoAAAA=] 10->[&BAwAAAA=]亚麻: 1->[&BOAHAAA=] 2->[&BMwHAAA=]

矿物采集
铜矿石: 1->[&BEEBAAA=] 2->[&BDwBAAA=] 3->[&BPcAAAA=] 4->[&BPMAAAA=] 5->[&BPgGAAA=] 6->[&BIUBAAA=] 7->[&BIQBAAA=] 8->[&BJkDAAA=] 9->[&BIcBAAA=]
铁矿石: 1->[&BGMAAAA=] 2->[&BAYAAAA=] 3->[&BBIAAAA=] 4->[&BJABAAA=] 5->[&BJQBAAA=] 6->[&BJMBAAA=] 7->[&BFEGAAA=] 8->[&BL8AAAA=] 9->[&BF4BAAA=] 10->[&BN4AAAA=] 11->[&BGMCAAA=] 12->[&BD8FAAA=] 13->[&BJcBAAA=] 14->[&BLEAAAA=] 15->[&BLAAAAA=] 16->[&BKsAAAA=] 17->[&BEsBAAA=] 18->[&BP0BAAA=]
银矿石: 1->[&BGIAAAA=] 2->[&BAYAAAA=] 3->[&BJMBAAA=] 4->[&BOkAAAA=] 5->[&BLkAAAA=] 6->[&BMAAAAA=] 7->[&BNoAAAA=] 8->[&BGQBAAA=] 9->[&BNgAAAA=]
金矿石: 1->[&BKQBAAA=] 2->[&BOYAAAA=] 3->[&BFsCAAA=] 4->[&BLEAAAA=] 5->[&BAECAAA=] 6->[&BEwBAAA=]
白金矿石: 1->[&BMoBAAA=] 2->[&BMwBAAA=] 3->[&BMkCAAA=] 4->[&BMcCAAA=] 5->[&BM0CAAA=] 6->[&BNQCAAA=] 7->[&BFECAAA=] 8->[&BFMCAAA=] 9->[&BK0BAAA=] 10->[&BOQBAAA=] 11->[&BOoBAAA=] 12->[&BO8BAAA=] 13->[&BO4BAAA=] 14->[&BBoCAAA=] 15->[&BB8CAAA=]
秘银矿石: 1->[&BEsJAAA=] 2->[&BLoHAAA=] 3->[&BKwHAAA=] 4->[&BIYHAAA=] 5->[&BJcHAAA=] 6->[&BNUJAAA=] 7->[&BLECAAA=] 8->[&BKoCAAA=] 9->[&BKgCAAA=] 10->[&BOUGAAA=] 11->[&BBsDAAA=] 12->[&BB4DAAA=] 13->[&BOQGAAA=] 14->[&BIUCAAA=] 15->[&BHwCAAA=] 16->[&BIEJAAA=] 17->[&BEAFAAA=]

星陨矿石: 1->[&BO8HAAA=] 2->[&BD8JAAA=] 3->[&BLoHAAA=] 4->[&BHoHAAA=] 5->[&BIYHAAA=] 6->[&BJcHAAA=] 7->[&BGwIAAA=] 8->[&BEkIAAA=] 9->[&BNgGAAA=] 10->[&BNcGAAA=] 11->[&BNAGAAA=] 12->[&BNgGAAA=] 13->[&BKsCAAA=] 14->[&BKgCAAA=] 15->[&BKkCAAA=] 16->[&BKoCAAA=] 17->[&BKwCAAA=] 18->[&BKcCAAA=] 19->[&BLICAAA=] 20->[&BBgDAAA=] 21->[&BBkDAAA=] 22->[&BB8DAAA=] 23->[&BOQGAAA=] 24->[&BKYCAAA=] 25->[&BO8JAAA=] 26->[&BF8JAAA=] 27->[&BHgJAAA=] 28->[&BLQJAAA=] 29->[&BK0JAAA=] 30->[&BIEJAAA=] 31->[&BIYCAAA=] 32->[&BH4CAAA=] 33->[&BHwCAAA=] 34->[&BHoCAAA=] 35->[&BHsCAAA=] 36->[&BH0JAAA=] 37->[&BIEJAAA=] 38->[&BH8CAAA=]石英: 1->[&BIgHAAA=] 2->[&BIAHAAA=] 3->[&BC4DAAA=]扣链齿轮: 1->[&BC4DAAA=]未拘束的魔法: 1->[&BEEJAAA=] 2->[&BLQJAAA=] 3->[&BK8JAAA=] 4->[&BH0JAAA=] 5->[&BL0JAAA=]血石: 1->[&BEsJAAA=]木化石: 1->[&BHgJAAA=] 2->[&BF8JAAA=] 3->[&BFUJAAA=] 4->[&BGAJAAA=] 5->[&BF8JAAA=] 1->[&BIEJAAA=] 2->[&BH0JAAA=]新鲜的冬浆果: 1->[&BIEJAAA=] 2->[&BH0JAAA=]翠玉碎片: 1->[&BK0JAAA=] 2->[&BLQJAAA=] 3->[&BK8JAAA=]火兰花: 1->[&BL0JAAA=] 2->[&BM0JAAA=] 3->[&BNUJAAA=]欧尔牡蛎: 1->[&BO8JAAA=]

木材采集
新生原木: 1->[&BLAEAAA=] 2->[&BEcAAAA=] 3->[&BEQAAAA=] 4->[&BLIEAAA=] 5->[&BEgAAAA=] 6->[&BDQBAAA=] 7->[&BDYBAAA=] 8->[&BDgBAAA=] 9->[&BDsBAAA=] 10->[&BDoBAAA=] 11->[&BDwBAAA=] 12->[&BEEBAAA=] 25->[&BPcAAAA=] 26->[&BLkDAAA=] 27->[&BPgAAAA=] 28->[&BPkAAAA=] 29->[&BEUDAAA=] 30->[&BPAAAAA=] 31->[&BPoAAAA=] 32->[&BJcDAAA=] 33->[&BIMBAAA=] 34->[&BJkDAAA=] 35->[&BMgDAAA=] 36->[&BIgBAAA=] 37->[&BIkBAAA=] 38->[&BMcDAAA=] 39->[&BIQBAAA=] 40->[&BIUBAAA=]软芯原木 :1->[&BGQAAAA=] 2->[&BGUAAAA=] 3->[&BHYAAAA=] 4->[&BGQAAAA=] 5->[&BGEAAAA=] 6->[&BGIAAAA=] 7->[&BGAAAAA=] 8->[&BFwAAAA=] 9->[&BHUAAAA=] 10->[&BF0AAAA=] 11->[&BAYAAAA=] 12->[&BAwAAAA=] 13->[&BAoAAAA=] 14->[&BBMAAAA=] 15->[&BBIAAAA=] 16->[&BAgAAAA=] 17->[&BAcAAAA=] 18->[&BBQAAAA=] 19->[&BBYAAAA=] 20->[&BN8AAAA=] 21->[&BJsDAAA=] 22->[&BJABAAA=] 23->[&BOQAAAA=] 24->[&BJIBAAA=] 25->[&BOwAAAA=] 26->[&BJkBAAA=] 27->[&BOsAAAA=] 28->[&BFIGAAA=] 29->[&BDEHAAA=] 30->[&BFQGAAA=] 31->[&BJcBAAA=] 32->[&BFIGAAA=] 33->[&BOcAAAA=] 34->[&BJYBAAA=] 35->[&BOMAAAA=] 36->[&BOEAAAA=] 37->[&BAIEAAA=] 38->[&BOAAAAA=] 39->[&BKwAAAA=] 40->[&BK0AAAA=] 41->[&BKkAAAA=] 42->[&BKYAAAA=] 43->[&BK8AAAA=] 44->[&BKcAAAA=] 45->[&BMwDAAA=] 46->[&BMIAAAA=] 47->[&BP8GAAA=] 48->[&BLgAAAA=] 49->[&BLkAAAA=] 50->[&BLYAAAA=] 51->[&BLUAAAA=] 52->[&BMEAAAA=] 53->[&BEoBAAA=] 54->[&BE0BAAA=] 55->[&BNUAAAA=] 56->[&BE8BAAA=] 57->[&BNQAAAA=] 58->[&BFABAAA=] 59->[&BNgAAAA=] 60->[&BGMAAAA=]

手机看攻略,电脑玩游戏两不误!
加点再也不需要切来切去啦~
下载17173APP
【激战2】最新消息第一时间推送给你